Login:
Heslo:

Pleskotská hra 2017 ()

27.5.2017 08:00 - 28.5. 12:00, někde v ráji

V letech 1519 - 20 španělský dobrodruh a dobyvatel Cortéz objevil Mexiko a v řadě dobrodružných nájezdů a útoků se probojoval do vnitrozemí. Zde objevil kulturu na vysoké úrovni - národ Aztéků. Ten se Cortézovi postavil na odpor a bránil se statečně ve svých skalních městech.

Hernando Cortéz připlul k břehům Aztécké říše v roce 1519. Aztékové ho přijali s úctou a respektem, protože jedna z jejich starých legend se zmiňuje o návratu boha Quetzalcóatla z východu a Španělé se světlou kůží byli tak považováni za jeho posly. Cortézovi a jeho armádě však šlo pouze o získání bohatství pro sebe a o získání území pro španělskou korunu. Než Aztékové poznali jejich pravé úmysly, bylo již pozdě na záchranu a zformování účinné obrany. Hrdý národ se sice i bez střelných zbraní postavil Španělům na odpor, ale poté, co se Cortézovi podařilo spojit s okolními nepřáteli Aztéků, byli v krvavých řežích v roce 1520 téměř vyhubeni a jejich vládce Montezuma II. o rok později zavražděn. Zbytky Aztéků se ukryly v divokých, obtížně přístupných skálách. Cortéz však neodnesl všechno - podle legend zůstaly některé poklady hozeny do řek, podle jiných zakopány v hluboko ve skalních jeskyních.
Přeživší Aztékové doufali, že se jim díky ukrytým pokladům podaří získat zbraně a pomoc, a že opět budou vládnout ve své zemi. Byli však roztroušeni na velkém, obtížně přístupném území. Proto nejvěrnější a nejstatečnější hledali silného a schopného spojence, který by jim pomohl v pátrání po pokladech a následnému získání zbraní. A který by zároveň dokázal vše uchovat v tajnosti před Španěly. Takového spojence získali až 100 let po pádu říše, kupodivu v dalším Španělovi - Alvarezovi.
Staňte se Alvarézem a jeho družinou , která pomůže najít Aztékům jejich ztracený poklad ! Výprava začíná už 26.5. večer v Pleskotech s tím, že opozdilci mohou dorazit 27.5. ráno.
Pro přípravu je nyní potřeba nahlásit s jak velkou družinou můžeme počítat – všechny ty poníky, proviant , vodu, citrony proti kurdějím musíme pečlivě připravit , aby naše výprava mohla být úspěšná.
Vyzýváme všechny rody k utvoření malých úderných skupin čítajících 6-8 druhů , připravených na denní cestu plnou překážek. Přebývající členy jistě přijmou jiné rody.
Do konce měsíce dubna prosíme o nahlášení počtu druhů !

Zde je prozatimní seznam potřeb pro jeden Alvarézův oddíl :
ešus (či kotlík), tužka, zápisník, každý člen oděv španělského dobrodruha nebo oděv španělského dobrodruha převlečeného za aztéckého stopaře, šátek, buben či bubínek.

Další předměty se zde mohou objevit!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vytvořil Destil na základě THC Systemu