Login:
Heslo:

Knihovna, archiv

Knihovna
Podrobnější informace o titulech z knihovny získáte e-mailem: knihovna nebo telefonem 481 321 352

ing. Arnošt Kubát, správce knihovny a archivu


Na elektronickém seznamu knihovny se pracuje. Hledáme vhodného pomocníka na přepsání papírových záznamů. Zájemci hlaste se na výše uvedené kontakty!
Knihovna obsahuje mapy, průvodce a metodickou literaturu.

Další položkou pro zpestření pobytů je poměrně obsáhlá sada deskových her

Mapy:

  • kompletní ČR a SR na mapách KČT 1:50 000 (zelené mapy)
přehled všech map KČT pro pěší (území České republiky) na www.trasa.cz
  • některé cyklomapy v ČR
  • vybrané oblasti Alp
  • některé lokality v dalších zemích včetně automap a plánků měst

Průvodce:
  • ČR i ostatní země

Stolní deskové hry:

Metodická literatura:

  • časopisy Turista, starší ročníky Krkonoše, Vysoké Tatry, Krásy Slovenska a další
  • knihy her, metodiky vedení táborů atd.


Archiv

obsahuje písemnosti z historie TJ Sokol Turnov a KČT Sokol Turnov. Tyto písemnosti jsou uloženy ve Státním okresním archivu Semily, detašované pracoviště Turnov.

Písemnosti z období 1892 –1995 jsou uloženy v okresním archivu, z období 1995 – 2002 v turnovské sokolovně.

Vytvořil Destil na základě THC Systemu