Login:
Heslo:

Akce na školní rok 2011/2012

říjen 2011 – pěší akce
Tato zpravidla celovíkendová akce je spojena s poznáváním nových míst, s výlety do přírody a hraním her. Ubytováni býváme obvykle v chatách Asociace turistických oddílů mládeže.

listopad 2011 – Vyzvědači
Vyzvědači jsou specifickou akcí organizovanou dalšími oddíly z ATOMu. Při této strategicky koncipované hře se Tomíci v převlecích snaží o úspěšné skrytí vlastních stanovišť a odhalení úkrytů „nepřátelských“ oddílů. Vyzvědači se každoročně hrají ve večerních hodinách v historickém centru nějakého města.

prosinec 2011 – Vánočka
Vánočka je každoroční akcí, která se koná některý předvánoční víkend. Tomíci se setkávají na chatě a společně prožívají předvánoční atmosféru. Sobotní večer je vždy spojen se slavnostní večeří, na jejíž přípravě se děti sami podílejí, se zdobením stromečku a zpíváním koled. Přes den se (podle počasí) věnujeme lyžování, běžkám nebo jdeme na pěší výlet.

23. prosinec 2011 – zpívání koled v kostele
Tradiční předvánoční setkání členů organizace KČT Sokol Turnov. Setkáváme se v některém z turnovských kostelů při společném zpívání vánočních koled a naplno si užíváme příjemnou atmosféru blížícího se Štědrého dne.

leden 2012 – bruslení
Jednodenní výlet do některého z bruslařských stadionů v okolí. Bruslíme, hrajeme hry, hokej apod.

únor 2012 – lyžování, běžkování, snowboard, sáňkování
Celovíkendová akce, kterou trávíme na chatě Bosně v Pasekách nad Jizerou. Užíváme si sněhu podle libosti, pořádáme sjezdařské závody, bobujeme, stavíme sněhuláky, ...

březen 2012 – bazén
Celodenní výlet do některého z krytých bazénů, tobogány, vodní hry. Akce bývá zpravidla spojena s další zajímavou aktivitou – např. s návštěvou kina, muzea, výstavy.

duben 2012 – Pleskotská hra
Akce, která je pořádána třetím rokem, je určená pro všechny členy turnovské turistiky. Hlavním záměrem akce je setkat se s ostatními kamarády z turistiky, seznámit se a navázat nová přátelství. Minulého ročníku Pleskotské hry se zúčastnilo více než sto členů KČT Sokol Turnov.

duben 2012 – Velikonoce
Společné trávení velikonočních svátků se mezi Tomíky stalo velice oblíbené. Na prodloužený víkend vyjíždíme do vzdálenějších míst republik. Chodíme na pěší výlety, hrajeme hry, kluci se učí plést pomlázky, se kterými mohou v pondělí vyšlehat dívky.

květen 2012 – sportovní mač
Sportovní mač je mezi akce zařazen poprvé. Na sportovní mač, jehož hlavní náplní budou turnaje v kolektivních hrách (např. florball, brännball), budeme zvát Tomíky z celého Libereckého kraje.

červen 2012 – Tábornická škola
Na víkendové akci nazvané Tábornická škola se Tomíci učí základní dovednosti, které budou moci využít na letním táboře. Děti učíme orientaci v mapách, vázat uzly, luštit šifry, nechybí ani nezbytné základy zdravovědy. I tento víkend si děti užijí spoustu her a zábavy.

červen 2012 – lodě
Na této akci učíme děti základy vodní turistiky, půjčujeme rafty a kánoe a splouváme některou z jednodušších řek.

srpen 2012 – letní stanový tábor
Vyvrcholením celoročních akcí pro Tomíky je čtrnáctidenní stanový tábor, který se každoročně koná na jiném místě. Celých čtrnáct dní se nese v duchu jednoho tématu – celotáborová hra je spojena s činnostmi nejrůznějšího charakteru (hry strategické, tvořivé, umělecké apod.). Cílem tábora je naučit děti pravidlům chování v přírodě, utvářet jejich vztah k ostatním dětem i k sobě samým, rozvíjet jejich dovednosti a umožnit jim získat nové zkušenosti.


V tomto seznamu plánovaných akcí prozatím nejsou uvedeny přesné dny, v nichž se akce pro Tomíky budou konat. Zároveň se může stát, že z nějakých důvodů budeme nuceni pozměnit náplň akce nebo místo jejího konání, proto tento seznam berte, prosím, jako informativní. Přesný termín a podrobné informace o připravované akci vždy zasíláme včas na email (alespoň čtrnáct dní před plánovaným datem akce). Akce budou zároveň oznámeny na tomto webu.


V současné době rádi uvítáme nové kamarády ve věku 9 – 15 let, kteří by měli zájem účastnit se společně trávených víkendů plných her a nových zkušeností. V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat hlavní vedoucí:

Lenka Vrabcová

mobil: 736 179 127
email: taborkct@gmail.com


Vytvořil Destil na základě THC Systemu