Login:
Heslo:

ČINNOSTI ZNAČKAŘŮ V TURNOVĚ

Značkařská práce v terénu spočívá především v údržbě turistických značených tras. Ta představuje nejen obnovu značek, ale i údržbu celého informačního systému značených tras. Organizace této činnosti je jedním z hlavních úkolů značkařských složek.

1. Obnova turistických značených tras (TZT)


Značení TZT se pravidelně obnovuje každé tři roky (tříletý cyklus obnovy), proto je celá síť TZT ve značkařském obvodu rozdělena přibližně na třetiny a každý rok se obnovuje jedna třetina. TZT jsou ještě rozděleny na značkařské úseky, to jsou úseky pro jednodenní akci dvoučlenné značkařské skupiny o délce zpravidla 5-7 km. Na každý rok je vypracován plán obnovy a podle něj jsou úseky přidělovány jednotlivým značkářským skupinám.


Informace o rozdělení značkařských úseků TZT v ZO Turnov.


Úseky TZT patřících do péče značkařů z Turnova:

červené
0433 A  Turnov, U mostu - Hrubá Skála 7,5 km
0433 B  Hrubá Skála (zámek) - Trosky (restaurace) 7,0 km
0436 A  Turnov, U mostu - Záborčí (bus) 4,5 km
0436 B  Záborčí (bus) - Frýdštejn (zřícenina) + odb. 6,2 km
0437 A  Turnov (náměstí) - Klokočí (bus) + odb. 7,5 km
0437 B  Klokočí (bus) - Kozákov (turistická chata, rozhledna) 4,0 km
  celkem 36,7 km
 
modré
1886 A  Nebákov (rybník) - Rovensko pod Troskami, Na Týně 8,5 km
1887 A  Turnov, zastávka (žst) - Frýdštejn (zřícenina) 9,0 km
1888 A  Hrubá Skála (žst) - Povyskeřský mlýn (rozc.) 8,5 km
1892 A  Sedmihorky (hotel) - Kozákov (tur.ch.,rozhl.) 8,0 km
1937 A  Sedmihorky (hotel) - Kacanovy, (koupaliště) 6,3 km
1937 B  Kacanovy, (koupaliště) - Vysoké kolo (rozc.) 4,0 km
celkem 44,3 km
 
zelené
4271 A  Turnov (náměstí) - Zbirohy (zřícenina) 6,5 km
4273 A  Turnov (náměstí) - Nad Čertoryjí 8,0 km
4273 B  Nad Čertoryjí - Pleskotský mlýn (rozc.) 5,5 km
4274 A  Dolní mlýn (rozc.) - Rovensko pod Troskami (žst) 8,0 km
4285 A  Karlovice-Sedmihorky (žst) - Hrubá Skála (zámek) 2,5 km
celkem 30,5 km  
žluté
7305 A  Vysoké kolo (rozc.) - Věžický rybník (rozc.) 5,0 km
7305 B  Věžický rybník (rozc.) - Borek pod Troskami (žst, bus) 5,5 km
7317 A  Turnov (náměstí) - Klokočské průchody (rozc.) 8,0 km
7317 B
 Klokočské průchody (rozc.) - Kozákov (turistická chata, rozhledna) 5,0 km
7318 A  Hrubá Skála (zámek) - Kacanovy (hotel) 7,5 km
7318 B
 Kacanovy (hotel) - Příšovice (žst) 7,5 km
7319 A
 Betlémský mlýn (rozc.) - chata U Kalicha 3,0 km
7320 A  Pod Hlavaticí (rozc.) - Pelešany, parkoviště (rozc.) 1,0 km

celkem 42,5 km  
Celkem Turnov 154,0 km

Úseky TZT patřících do péče značkařů ze Semil:

červené
0435 A  Spálov (žst) - Semily (náměstí) 5,5 km
0437 C  Kozákov (turistická chata, rozhledna) - Zelený háj (bus) 6,0 km
celkem 11,5 km  
modré
1885 B  Pohoří, silnice - Semily (náměstí) 6,0 km
1885 C  Semily (náměstí) - Příkrý (bus) 4,0 km
1889 A  Semily, u žst (rozc.) - Semily, lávka 2,0 km
1893 A  Semily (náměstí) - Spálov (žst) 7,0 km
1652 A  Jesenný (žst) - Bozkov (náměstí) + odb. 3,2km
celkem 22,2 km  
zelené
4211 A  Semily (náměstí) - Podkamínky (rozc.) 6,0 km
4211 B
 Podkamínky (rozc.) - Pod Strážníkem 5,5 km
4218 A  Kozákov (turistická chata, rozhledna) - Krkavčí skála (vyhlídka) 5,5 km
4276 A  Ústí Vošmendy - Helkovice, silnice 7,0 km
4280 A  Kozákov (turistická chata, rozhledna) - Semily (náměstí) 8,0 km
4280 B  Semily (náměstí) - Sejkorská kaplička (rozc.) 5,9 km
celkem 37,9 km  
žluté
7306 A  U Krkavčí skály (rozc.) - Semily, u radnice 4,3 km
7306 B  Semily, u radnice - Bozkov (náměstí) 5,5 km
7306 C  Bozkov (náměstí) - Návarov U Koldovských 6,0 km
7313 A  Bítouchov U Kynčlů - Morava (rozc.) 3,0 km
7382 A  Semily (náměstí) - Komárov (rozc.) 5,5 km
celkem 24,3 km  
Celkem Semily 95,9 km

Úseky TZT patřících do péče značkařů z Lomnice nad Popelkou:

červené
0351 A  Tábor - Kyje 1,5 km
0431 A  Tábor - Libštát (žst) 7,5 km
0437 D  Zelený háj (bus) - Košov (rozc.) 6,5 km
0437 E  Košov (rozc.) - Klepanda (host.) 8,5 km
celkem 24,0 km  
modré
1873 A  Tábor - Cidlina (žst) 4,5 km
1885 A  Lomnice nad Popelkou (náměstí) - Pohoří, silnice 4,5 km
1886 D  Rovensko pod Troskami (náměstí) - Košov (rozc.) 7,5 km
1891 A  Lomnice nad Popelkou (náměstí) - Skuhrov (rozc.) 3,0 km
celkem 19,5 km  
zelené
4282 A  Lomnice nad Popelkou,V Popelkách (rozc.) - Zadní Popelka 2,0 km
4283 A  Lomnice nad Popelkou (náměstí) - Cidlina (žst) 5,5 km
celkem 7,5 km  
žluté
7314 A  Libuň (žst) - Košov (rozc.) 6,0 km
7315 A  Lomnice nad Popelkou,U obory (rozc.) - Kyje u Jičína (žst) 5,0 km
7316 A  Lomnice nad Popelkou (žst) - Podkamínky (rozc.) 9,0 km
  celkem 20,0 km
Celkem Lomnice nad Popelkou 69,5 km

[  Celkem ZO Turnov 319,4 km  ]

2. Údržba směrovek a tabulek

Údržba směrovek a tabulek není zajišťována určitým plánem. Provádí se společně s instalací nových směrovek a tabulek náhradou za silně poškozené, nečitelné, chybějící nebo textově nevyhovující. Informace o stavu směrovek se čerpají převážně z hlášení značkařských skupin o obnově TZT, ale i z kontrol a revizních zpráv. Celkem je v ZO Turnov evidováno 675 ks směrovek a tabulek, z toho 142 ks sponzorských. V posledních letech probíhala výměna směrovek takto:
2006 - 35 ks
2007 - 26 ks
2008 - 4 ks
2009 - 69 ks
2010 - 330 ks
2011 - 39 ks

3. Údržba nosných prvků (NP)

Turistické nosné prvky, které podléhají pravidelné údržbě, jsou:
- ocelové nebo dřevěné směrovníky
- ocelové nebo dřevěné stojany a rámy na TVM
- ocelové značkařské kolíky

Údržbu NP umístěných v terénu provádí s výjimkou ocelových značkařských kolíků zvláštní značkařské skupiny v pětiletých intervalech. K údržbě NP je možno využít i nekvalifikovaných pomocníků, ovšem vždy pod vedením kvalifikovaného značkaře. Celkem v ZO Turnov máme 78 směrovníků a údržba se provádí podle ročních plánů.

4. Změny v síti

Změnou v síti TZT se rozumí jakýkoliv zásah, který vyvolá změnu v průběhu některé značené trasy (přeložení, zkrácení, prodloužení, zrušení nebo zřízení nové trasy) postižitelnou v evidenční mapě, nebo změní vedoucí barvu značené trasy, systém či symbol značení. Změna v síti znamená : průzkum trasy, zpracování návrhu trasy včetně návrhu směrovek, příp. nosných prvků, vyznačení trasy v terénu, osazení nosných prvků, vyvěšení směrovek.

Vytvořil Destil na základě THC Systemu