Login:
Heslo:

Vážná situace v zajištění značení v Českém ráji

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ VŠEM ČLENŮM A PŘÁTELŮM KČT V TURNOVĚ !

Kamarádi, turisté, Turnováci,

od roku 2006 se společně s mnoha z vás podílíme na obnově turistických tras našeho kraje. Myslím, že tato dobrovolná činnost nám přináší radost, uspokojení a dobrý pocit, že uděláme něco pro místa, která máme rádi.

Minulý týden ve středu mě však velmi zaskočila a znepokojila zpráva pana Zdeňka Rajsigla – předsedy krajské komise značení a značkářského obvodu Liberec o tom, že na jednání celorepublikové rady značení podal návrh na zrušení značkařského obvodu Turnov. Turnovská část by měla být připojena pod liberecký obvod a semilská a lomnická část pod rokytnický obvod. Dle slov Zdeňka Rajsigla byl již tento jeho návrh schválen a odhlasován. Jinými slovy značení Českého ráje pod vedením KČT Turnov má být zrušeno. Důvodem tohoto rozhodnutí má údajně být  „katastrofální stav pěšího turistického značení na Turnovsku a dlouhodobé neřešení závad“.

Dovolím si tedy k tomuto tvrzení dodat několik důležitých faktů:
> plán obnovy turistických značených tras a nosných prvků byl v každém roce v termínu splněn
> od roku 2006 bylo instalováno 652 směrovek, což odpovídá 97% z celkového počtu
> bylo instalováno 15 nových směrovníků a 4 kolíky
> vyměnili jsme 9 ks turistických vývěsních map
> v roce 2010 proběhly 3 ústřední revize TZT s kladným výsledkem, kdy nebyly shledány zásadní závady, byla oceněna důsledná práce značkařů a velmi dobrá péče o směrovky
> na webových stránkách KČT Turnov jsou základní informace o značení v Českém ráji sloužící pro lepší informovanost a propagaci celého systému turistického značení
> byla navázána spolupráce s organizacemi v oblasti značkářského obvodu Turnov, zejména: Sdružení Český ráj a Správa CHKO Český ráj, s nimiž koordinujeme především změny TZT

Jsem přesvědčen, že turistické znační v oblasti Českého ráje by měli provádět turisté, kteří jsou zde doma a mají ke kraji osobní vztah, dobře jej znají a žijí v něm. Pokud připustíme, aby turistické značení v naší oblasti prováděli značkaři z jiných regionů, ztratíme kontakt s krajem, ve kterém žijeme a který máme všichni rádi.

Nezáleží mi na dobrovolné funkci předsedy značkářského obvodu (i když ji zastávám rád a s plným nasazením), budu však rád když tuto činnost bude případně zastávat kdokoliv z vás, bude-li členem turnovského KČT.

Pokud s mým názorem souhlasíte, žádám Vás o písemnou podporu – vyjádření Vašeho názoru na celkovou situaci, především na kvalitu značení na Turnovsku i porovnání s jinými oblastmi republiky na e-mailovou adresu znacení@turistika.turnov.org.

Vaše písemně vyjádřené názory budou jako argumenty při jednání s radou značení, která dále rozhodne, zda značení Českého ráje zůstane nadále v naší kompetenci. Prosím tedy o Vaši případnou reakci do pondělí 25.6.2012.

Na stránkách KČT (http://turistika.turnov.org) uveřejníme další informace a Vaše názory, zda máte či nemáte zájem, abychom my Turnováci značili v Českém ráji sami.

Děkuji Vám za všechny názory, případné dotazy a event. Vaši podporu a pevně věřím, že „Turnovští značkaři se z Českého ráje vyhnat nedají !“

Zdravím všechny                             
Jirka Ulmann          

Vytvořil Destil na základě THC Systemu