Login:
Heslo:

Členstvo starší  Skupina dříve narozených od 55 let výše tvoří starší jádro odboru - čítá cca 90 členů, kteří po minulá desetiletí budovali odbor, vychovali další generace a prožili nespočetně nezapomenutelných společných chvil na výletech, puťácích, táborech, zájezdech a pobytech v zahraničí. Jejich současná aktivita je úměrná věku na cca 10 turistických akcích ročně.
  Kromě úměrně dlouhých výletů se scházíme pradidelně na společné besedě každých čtrnáct dní v sokolovně.

O plánovaných akcích se dozvíte podrobněji v sekci akce nebo v přehledu akcí na rok 2017.


Vytvořil Destil na základě THC Systemu