Login:
Heslo:

Jelenihorská kotlina

KRAJINOU ZÁMKŮ A PARKŮ JELENIHORSKÉ KOTLINY SEVERNĚ OD KRKONOŠ V POLSKU

Trasa auty Turnov (Liberec) - Tanvald - Harrachov - Sklarska Poreba - Piechowice - Podgorzyn (parkoviště u restaurace za křižovatkou, možno zajistit občerstvení při zpáteční cestě).
Při cyklovandru možno na parkovišti ponechat auta a dále pokračovat na kolech.

Zákres trasy na mapách Google
Trasa:
Podgorzyn - Sosnowka Dolna - STANISZOW HORNÍ (bývalý zámek dnes hotel a park);
8 km
Staniszow Horní - DVOR CZARNE (bývalá tvrz dnes středisko ekologické výchovy v rekonstrukci - možno objednat prohlídku dosud upravených interiérů u arch. Jacka Jakubiece tel. 0048-756495361);
6 km
Czarne - MYSLAKOWICE (zámek - letní sídlo pruského krále, dnes střední škola a park);
6 km
Myslakowice - LOMNICE (2 zámky a park, jeden slouží jako kulturní dům - výstava, druhý jako hotel; možnost občerstvení);
5 km
Lomnice - WOJTANOW (zámek dnes hotel a park);
1 km
Wojtanow - KARPNIKY (zámek v rekonstrukci - soukromý);
6 km
Karpniky - BUKOWIEC (zámek a park dnes sídlo Svazku krkonošských obcí);
4 km
Bukowiec - MILKOW (zámek dnes hotel v opravě);
7 km
Milkow - PODGORZYN; parkoviště u restaurace;
9 km
celkem 52 km

V Podgorzyně je možno občerstvení v restauraci u parkoviště nebo v cca 1 km vzdálené smažírně ryb u rybníka s výhledem na Sněžku - platit možno buď zlotými (1 Zł. ~ 6,2 Kč) nebo eury.
(Pokud zbude čas a vůle, možno vyjít pěšky z parkoviště v Sobieszowě na hrad CHOJNÍK (z parkoviště tam a zpět 5 km - otevřeno do 17-ti hodin)

Zpáteční cesta přes Piechowice - Harrachov - Tanvald - Turnov (Liberec).

Příjemnou cestu přeje Mirek Ulmann


Podrobnější popis navštívených míst:
Staniszow Górny
Pozdněbarokní zámek byl postaven na místě starší kamenné tvrze. Byl několikrát restaurován (1787). Na přelomu 18. a 19. století byl vybudován park. Po vyvlastnění zámku od rodiny von Reuss sloužil objekt jako sanatorium pro děti a potom školící středisko hasičů. Do roku 2001 zpustnul. Následovala renovace a dnes slouží včetně parku jako hotel.
Tvrz Czarne
Venkovská renesanční tvrz šlechtické rodiny Schaffgotschů s obrannými prvky (příkop). Po roce 1990 postupná rekonstrukce, která stále pokračuje. Dnes slouží jako středisko ekologické výchovy a pro školení.
Královský zámek v Myslakowicích
První objekty zde stály již v 18 století. V roce 1832 zakoupil zámek pruský král F. Vilém III. a přestavěl jej během let 1842-1844 dle návrhů architektů K. Schinkela a F.A.Stulera v novogotickém slohu na svoji rezidenci. Dnes zde sídlí škola. Kolem je vybudován anglický park.
Zámky v Lomnici
Hlavní zámek byl postaven v 17. století, barokně přestavěn v roce 1841. Po 2. světové válce sloužil jako základní škola do roku 1978. Začátkem devadesátých let díky německo-polské nadaci začala rekonstrukce. Dnes slouží jako kulturní a společenský dům obci. Je tu instalována výstava „Krajina hradů a zahrad“. Zámek „Vdoví dvůr“ postavený v roce 1800 v zámeckém parku v klasicistním slohu. Dnes slouží jako hotel.
Zámek ve Wojanowě
První zámek byl postaven v roce 1607, v roce 1839 se stala majitelkou objektu dcera F. Viléma III. Luiza, manželka nizozemského krále. Zámek byl přestavěn v romantickém duchu a získal rysy gotického hradu. Poslední úpravy byly provedeny v roce 1906 včetně rozsáhlého parku. V čase 2. světové války bydlili v objektu dělníci z nedaleké továrny. V roce 1997 prodala tehdejší zemědělská správa objekt firmě, která začala s kompletní rekonstrukcí, v roce 2002 a v letech 2004-2007 byl objekt včetně dvorních staveb přebudován na moderní hotelový komplex.
Zámek v Karpníkách
Původní hrad postavili Templáři ve 12. století. Dnešní novorenesanční podoba je výsledkem přestavby z let 1838-1846. Objekt je v soukromém vlastnictví a probíhá tu postupná rekonstrukce. Kolem je anglický park.
Zámek v Bukowci
Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století, přestavěný zprvu barokně, později klasicistně. Dne je zde sídlo Svazku krkonošských obcí. Nejznámější je rozsáhlá romantická zahrada.
Zámek v Milkově
Zámek přestavěný v 19. a ve 20. století obklopuje park - dnes slouží jako hotelový areál.
Hrad Chojník
Hrad byl postavenve14. století Bolkem II. jako součást opevnění knížectví. Dalšími majiteli byl rod Schaffgotschů, kteří objekt přestavěli v renesančním slohu. Po požáru v roce 1675 je hrad zříceninou. Je přístupný veřejnosti.

Vytvořil Destil na základě THC Systemu